103035338_276440050377846_1602796593724243662_o.jpg

TAZZ

Base: Bronx
1993

Bronx Reppin, Harlem Shoppin